CBHQ-Thủ tục công bố hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh theo QCVN 09:2015/BCT

Ngày 01 tháng 01 năm 2017, nhà nước đã ban hành Thông tư 36/2015/TT-BCT: Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh. Ban hành kèm theo Thông tư này là “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh”, ký hiệu QCVN 09: 2015/BCT.

Chắc hẳn nhiều cơ sở sản xuất hoặc nhập khẩu khăn giấy từ nước ngoài đang băn khoăn làm sao để hợp pháp về mặt pháp lý để đưa sản phẩm ra thị trường. Hiện nay, công bố chất lượng khăn giấy đang thuộc về công bố tiêu chuẩn cơ sở hay công bố hợp quy? Văn bản pháp luật mới nhất nào quy định cho việc công bố chất lượng khăn giấy?

I. TỔNG QUAN VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỢP QUY KHĂN GIẤY, GIẤY VỆ SINH:

Thông tư 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015 và Thông tư 33/2016/TT-BCT ngày 23/12/2016 của Bộ Công thương quy định các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue chính thức được áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mang số hiệu QCVN 09:2015/BCT. Như vậy kể từ ngày 01/01/2018 các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue bắt buộc phải thực hiện áp dụng Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT. Để hiểu rõ hơn về thủ tục này ATV MEDIA xin giới thiệu như sau:

1. Thế nào là chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue?

Chứng nhận hợp quy khăn giấy,  giấy vệ sinh, giấy tissu theo Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT chính là hoạt động đánh giá hệ thống sản xuất, thử nghiệm các chỉ tiêu của các sản phẩm giấy, so sánh với các tiêu chí của Hệ thống đảm bảo chất lượng và tiêu chí kỹ thuật được quy định trong Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT để kết luận sản phẩm đạt Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT hay không đạt.

2. Khi nào áp dụng Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT cho các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sịnh và giấy tissue? 

Theo quy định tại Thông tư 33/2016/TT-BCT thì Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT được áp dụng từ ngày 01/01/2018. Như vậy tính từ ngày 01/01/2018 tất cả các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu khăn giấy và giấy vệ sinh phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo QCVN 09:2015/BCT.

3. Các loại giấy nào phải áp dụng Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT?

Theo quy định tại Thông tư 33/2016/TT-BCT và Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT thì các loại giấy sau đều phải chứng nhận hợp quy:
- Các sản phẩm khăn giấy
- Các sản phẩm giấy vệ sinh
- Giấy tissue
- Giấy tissue dạng cuộn lớn

4. Đối Tượng Áp Dụng Theo Thông Tư 36/2015/TT-BCT

QCVN 09: 2015/BCT áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, nhập khẩu, phân phối sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue tiêu thụ trên thị trường Việt Nam; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan

II. HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH CÔNG BỐ HỢP QUY KHĂN GIẤY - GIẤY VỆ SINH:

1. Đối với sản phẩm SẢN XUẤT trong nước áp dụng PT5:

* Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị:

- Đơn đăng ký chứng nhận hợp quy khăn giấy
- Bản sao chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy thành lập doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương

* Quy trình thực hiện:

Áp dụng cho: Các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue được sản xuất, gia công tại các cơ sở có điều kiện đảm bảo chất lượng trong sản xuất ổn định được đánh giá, chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 nêu tại Điều 5 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Các sản phẩm hàng hóa sau khi chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 cần phải được công bố hợp quy.
Quy trình như sau:
Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy giấy theo mẫu đăng ký chứng nhận cơ quan quản lý
Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng, báo giá
Bước 3: Tư vấn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng tại nhà máy (nếu có ISO 9001 thì bỏ qua bước này)
Bước 4: ATV MEDIA tiến hành đánh giá hợp quy tại nhà máy và lấy mẫu thử nghiệm
Bước 5: Thẩm xét hồ sơ đánh giá
Bước 6: Cơ quan quản lý cấp chứng nhận hợp quy giấy.
Bước 7: Công bố hợp quy tại Sở Công thương (ATV MEDIA sẽ hướng dẫn khách hàng thực hiện bước này)

2. Đối với sản phẩm NHẬP KHẨU trong nước áp dụng PT7:

* Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị:

Contract, Invoice, Packing list, Bill of lading, Tờ khai hải quan và ISO/CO/CQ (nếu có)

* Quy trình thực hiện:

Áp dụng cho: Các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue chưa đủ điều kiện để đánh giá theo phương thức 5 theo quy định tại mục 3.1.2 của điều này (bao gồm các sản phẩm nhập khẩu theo lô hàng; các sản phẩm được sản xuất, gia công trong nước chưa được đánh giá theo phương thức 5) phải được chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 nêu tại Điều 5 Thông tư số 28. Các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue sau khi chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 phải được công bố hợp quy. Các sản phẩm nhập khẩu theo lô hàng không phải công bố hợp quy.
Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 chỉ có giá trị hiệu lực đối với lô hàng được đánh giá chứng nhận
Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy giấy theo mẫu đăng ký chứng nhận của cơ quan quản lý
Bước 2: Doanh nghiệp nhập khẩu đăng ký thủ tục kiểm tra chất lượng với Hải quan (đối với lô hàng nhập khẩu)
Bước 3: ATV MEDIA tiến hành đánh giá, lấy mẫu thử nghiệm của lô hàng (có thể lấy mẫu tại cảng hoặc tại kho hàng)
Bước 4: Cơ quan quản lý cấp giấy chứng nhận hợp quy giấy
Bước 5: Công bố hợp quy tại Sở Công thương (ATV MEDIA sẽ hướng dẫn khách hàng thực hiện bước này)

3. Quy trình đăng ký Sản phẩm công bố hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh tại Sở Công thương:

Theo như quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 12/12/2012 thì thủ tục công bố hợp quy khăn giấy được thực hiện như sau:
Bước 1: Thực hiện chứng nhận hợp quy khăn giấy theo các bước trên.
Bước 2: Sau khi đã nhận được chứng nhận hợp quy khăn giấy của ATV MEDIA, doanh nghiệp phải hoàn tất toàn bộ hồ sơ để thực hiện Công bố hợp quy khăn giấy tại Sở Công thương – nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Hồ sơ công bố hợp quy khăn giấy bao gồm:
- Bản sao công chứng chứng nhận hợp quy khăn giấy
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Bản chính bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại phụ lục của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.
Doanh nghiệp hoàn tất bộ hồ sơ trên và đến văn phòng 1 cửa của Sở Công thương để nội hồ sơ. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, nếu không đầy đủ thì Sở công thương sẽ thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ bằng văn bản trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Sở Công thương sẽ có thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy khăn giấy cho doanh nghiệp. Và doanh nghiệp đã có thể phát hành sản phẩm của mình ra thị trường và đến tay người tiêu dùng.

ATV MEDIA

Bài khác

Bài viết mới